Вести и обавештења

Конкурс за избор лога и слогана пројекта Променимо навике

Драги ученици, у току је конкурс за избор лога и слогана пројекта Променимо навике чији је циљ да подстакне буђење еколошке свести код ученика, као и успостављање навика које су неопходне за стварање чистије радне и животне средине. Своје слогане можете предати својим наставницама српског језика, а идејно решење за лого можете предати наставницима ликовне културе до 9.11.2018. године. Неколико најбољих радова ући ће у ужи избор, а затим ћете моћи да гласате за рад који вам се највише допада. Још информација о пројекту Променимо навике можете пронаћи на сајту нашег пројекта https://promenimonavike.weebly.com/.

Oвај школски пројекат плод је учешћа наше школе у пројекту "Школе за 21. век" у организацији British Council-a и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.


 
Списак изабраних уџбеника за I и V разред за 2018-2019.год.

Списак изабраних уџбеника налази се у прилогу.


 
Акција изградње летње учионице

АКЦИЈА ИЗГРАДЊЕ ЛЕТЊЕ УЧИОНИЦЕ

Школа „Краљ Петар I“ се обратила Фондацији Буди срећан у жељи да се укључи у заједничку акцију и прикупи средства за изградњу летње учионице, која би ученицима школе допринела да настава буде занимљивија и пријатнија, а самим тим школа би обезбедила боље услове за квалитетнију наставу и ваннаставне активности.

Позивамо све који су у могућности да помогну тако што ће послати СМС поруку 54 на 2407, као и уплатама на динарски и девизни рачун као и путем е-донирај, интернет плаћањем платним картицама из целог света.

Прималац: 2407

Текст поруке: 54

Цена СМС-а износи 200,00 динара. ПДВ се не наплаћује. У овом тренутку могућност слања СМС-а имају само корисници МТС и ТЕЛЕНОР мреже.

Динарски рачун: 160-487294-81

Девизни рачун: 00-540-0002389.5

IBAN:

RS3516005400002389595

ЗАЈЕДНО МОЖЕМО СВЕ!

 


 
Обавештење у вези Пројекта набавке уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа

У оквиру Пројекта Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа , школе су дужне да доставе Министарству просвете, науке и технолошког развоја до 19. марта 2018. године податке о:

- ученицима из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
- ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом (који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану);
- ученицима основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања.

Школама се као доказ о испуњености услова , до 14. 03. 2018. године , доставља следећа доументација:
- ученицима из социјално/материјално угрожених породица - (примаоце новчане социјалне помоћи, решење којим се утрвђује право на остваривање новчане социјалне помоћи;
За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својсву ученика, односно студента прилаже се за свако дете.

Да не би дошло до пропуста приликом прављења базе ученика који остварују право да конкуришу по неком од основа , родитељи су дужни да се до 14. 03. 2018. године јаве одељењском старешини ради евидентирања ученика и то:
- родитељи ученика  који су у породици треће или свако наредно рођено дете и похађају наставу у Основној школи „Краљ Петар I„ ;
- родитељи ученика  са сметњама у развоју и инвалидитетом, који основношколско образоање и васпситање стичу по индивидуалном образовном плану у Основној школи „Краљ Петар I„.

НАПОМЕНА: ДОКУМЕНТАЦИЈА  СЕ ДОСТАВЉА ОДЕЉЕНСКОМ СТАРЕШИНИ НАЈКАСНИЈЕ ДО 14. 03. 2018. ГОДИНЕ.
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА БУДУЋЕ ПРВАКЕ ДОСТАВЉА СЕ СЕКРЕТАРУ ШКОЛЕ НАЈКАСНИЈЕ ДО 14. 03. 2018. ГОДИНЕ.


 
Свечана додела ваучера ученицима генерације за похађање програма „Брзо читање са разумевањем и техникама памћења“

Читање је једна од најбитнијих активности савременог човека. Читањем спознајемо идеје, образујемо се, забављамо се. Убрзани темпо живота захтева да све обављамо на што бржи и ефикаснији начин. Читати и учити брже је могуће.

 

Дана, 30.06.2017.год. у просторијама Про-Менс центра одржана је свечана додела ваучера за похађање програма брзог читања (fast forward).

 

Ваучере су добили ђаци генерације који су показали највише резултате у протеклој школској години. Ђаци су из 20 основних нишких школа са којима је Про-Менс центар склопио протокол о сарадњи у мају месецу.

 

Добитница награде је и ученица генерације нашe школе, Исидора Гавриловић из одељења 8/2.

 


 

 


 

Архива

Home Вести Пројекти Читалићи 2018.
Читалићи 2018.
Читалићи 2018.

МЕЂУШКОЛСКИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ПРОЈЕКАТ

„ЧИТАЛИЋИ 2018.“

Програм развијања и неговања вештина Читање и разумевање прочитаног и Писано изражавање реализује се као:

! Међушколски образовно-васпитни пројекат „Читалићи 2017.“

! Такмичење у вештинама Читање и разумевање прочитаног и  Писано изражавање „Читалићи кликераши“

! Смотра читалаштва „Читалићи 2018.“

„Књига коју смо прочитали,

а из ње нисмо ништа забележили,

непрочитана је књига“.

А. Албалат

МОТИВАЦИЈА

Деца све мање читају. Пошто савладају технику читања у 1. и 2. разреду, учитељи и наставници претрпани новим садржајима немају времена да се баве читањем и његовим различитим видовима - читање у себи или ,,са оловком у руци'', тј. истраживачко, критичко, циљано и др. Сва истраживања показују да деца све мање читају, на тестовима показују лоше резултате из области разумевања текста и вештине читања, а и реалност потврђује да нам је фонд речи младих све сиромашнији, упућен на жаргонизме и туђице. Тајна освајања језичке културе – усмене и писмене, лежи у читању. Враћањем књиге у дечје руке, обогатићемо њихов речнички фонд, а тиме и могућности изражавања.

 

Овим желимо да научимо ученике основне школе како се води дневник прочитаних књига, као и да ученицима средњих школа укажемо на значај вођења читалачког дневника. Само књига из које је нешто записано, заиста је и прочитана књига.

 

ЦИЉЕВИ:

 

 • развијање и неговање вештина Читање и разумевање прочитаног и Писмено изражавање;
 • развијање и неговање љубави према књизи и читалаштву;
 • стицање и развијање фунцкционалних знања и вештина – критичко читање и креативно мишљење;
 • стицање и развијање медијске писмености;
 • неговање љубави према српској културној баштини и неговање ћириличног писма;
 • неговање богатства говора и дијалеката и развијање свести о њиховом значају;
 • развијање радионичарског рада, истраживачког духа и сарадње међу ученицима и наставницима;
 • истицање значаја школске библиотеке у васпитно-образовном процесу и животу школе;
 • неговање сарадништва међу свим актерима културног живота уже и шире заједнице – школе, библиотеке, издавачке куће, удружења...;
 • обнављање заборављеног манира добротворства (позивање издавачких кућа на донаторство);
 • рад на видљивости неговањем позитивног односа према свим учесницима пројекта (јавно награђивање, похваљивање, захваљивање).

 

 

ПЛАНИРАНИ ИСХОДИ:

! ученици стичу навику вођења читалачког дневника и разумеју потребу за читањем „с оловком у руци“;

! ученици повећавају вештину уочавања кључних речи у тексту и разликовања битно од небитног (развијање критичког читања у функцији учења);

! ученици упознају кутлурну баштину свог завичаја и народа истраживањем садржаја више научних области;

! ученици истражују задатке у оквиру заједничке теме и сви школски материјали промовишу се на заједничком сајту уз израду електорнског Зборника;

! повећано коришћење библиотечког фонда школске библиотеке;

! интензивнија сарадња наставника и школског библиотекара, као и библиотекара школске и народне библиотеке;

! остварена међупредметна сарадња (ликовно, српски, енглески, информатика, историја, географија...);

! промовисана школска библиотека као покретач многих активности школског живота;

! остварена сарадња са школама српског језика у дијаспори;

! укључени представници свих циклуса у образовном систему Србије (предшколци, основци, средњошколци, студенти).

 

 

Такмичење Читалићи-кликераши

Циљеви такмичења:

! развијање вештине разумевања прочитаног у циљу учења и издвајања битних информација;

! развијање вештине писаног изражавања и неговање ћириличног писма;

! развијање и неговање љубави према књизи и читалаштву;

! стицање функционалих знања и вештина;

! развијање критичког мишљења и креативног изражавања;

! развијање и неговање љубави према српској културној баштини;

! истицање значаја школске библиотеке у васпитно-образовном процесу и животу школе;

! сарадња школских и народних библиотека;

 

Тест

Ученици раде тест који формира комисија Организатора (Ауторски тим) за општински, окружни и републички ниво. Тест за школски ниво формира комисија школског тима. Сваки тест садржи текст (или више одломака) из дела која нису предвиђена Наставним програмом ни за један разред од 1. до 8. Критеријум за израду питања су Стандарди постигнућа за српски језик за први циклус и за крај основног образовања за области Вештина читања и разумевање прочитаног и Писмено изражавање у тесту.

Тест за 1. разред садржи 3 питања, за 2. разред 6 питања и за ученике од 3. до 8. разреда 9 питања различите тежине (основни, средњи и напредни ниво).

Републичко такмичење организује се у оквиру Смотре читалаштва „Читалићи 2018.“

Награде најуспешнијима додељују се у дану планираном за исти ниво Смотре читалаштва „Читалићи 2018.“

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА:


Школски пројектни тим чине:

 

 • координатор школског тима: Снежана Савић
 • сарадник координатора школског тима:Лидија Николић
 • техничка подршка:Снежана Савић и Лидија Николић
 • чланови школског пројектног тима: Ивана Ћирић, Милан Николић, заинтересовани наставници

 

Бодовање интерног стручног усавршавања.

* свака пројектна активност посебно се бодује, писани извештај за сваку координатор прикупља, на крају пише извештај о реализацији целог пројекта и доставља стручној служби са подацима за све чланове школског тима збирно.

 

Пројектне активности

Тема: Две стотине година Српског рјечника Вука С. Караџића (1818-2018)

Пројектне активности биће остварене у два правца:

1. Читалићи-кликераши (републички ниво)

Ученици учествују на такмичењу у областима Читање и разумевање прочитаног и Писано изражавање.

2. Читалићи-креативци (међунардни ниво)

Ученици  израђују дневник читања у току школске године.

 

План рада на пројекту по месецима:

! септембар - планирање

Прилагођавање општег пројектног плана условима школе, представљање пројекта у школи (НВ), пријављивање сарадника, припремање материјала за ученике, пријављивање школског тима;

! октобар Школска почетница

Представљање пројекта ученицима реализацијом радионица, огледних часова, припремањем изложби и сл.– изложба предмета из давнине тог краја, заборављене речи и њихова значења, цртежи ћириличних слова, лексика краја, песме, приче, кратке умотворине, здравице, шале...);

! новембар „Вукова недеља”

Активности тематски везане за рад и дело Вука Стефановића Караџића са освртом на Рјечник (радионица калиграфије, сусрет са гајдашем, гусларом или неким извођачем на необичним српским музичким инструментима, изложба ћириличних слова, казивање заборављених речи, песама, такмичење у загонетању, здравичарење, изложбе делова ношње, покућства, алата и др. са натписима и објашњењем...)

- Велики читалачки Фб-двобој „Стани ми на црту!”

Угледна активност: Питања за тест – пишемо питања, учимо једни друге како да креирамо тест за школски ниво (предавање или радионица);

! децембар

Рад у малим групама у оквиру разреда или одељења (секције) на изради дневника и/или обавезног задатка (у оквиру часова додатне наставе и/или слободних активности);

Угледна активност: Читалачки дневник – шта и како?

! јануар

Школско такмичење Читалићи-кликераши.

Угледна активност: Како прикупљати речи на терену

! фебруар

Општинско такмичење Читалићи-кликераши.

Угледна активност: Израда ћириличних фонтова

! март

Окружно такмичење Читалићи-кликераши.

Угледна активност: (Не)заборављено благо мога краја - пребацивање материјала из дневника (обaвезни задатак) у ел. облик блога, сајта и сл.

! април-

Школска завршница (смотра) - (Не)заборављено благо мога краја

Школске завршнице подразумевају представљање продуката пројекта – дневници, блогови/сајтови и др. материјали настали током реализације пројекта уз доделу захвалница за учествовање свим учесницима пројекта.

Радионица: Израда ел. часописа инспирисаног животом и радом Вука Караџића (предлог рубрика)

Слање радова на Конкурс.

! мај

Републичко такмичење/смотра/завршница

Међународна смотра

! новембар-мај: Гласачки дани

Акција гласања Читалића за најбољу књигу. Ради ефикасније реализације гласања, Ауторски тим ће на основу предлога уредника издања за децу и младе издавачких кућа добротвора Читалића формирати јединствену гласачку листу која ће бити објављена на сајту Читалића. Електронско гласање почиње у Гласачким данима и траје до рока за слање радова Конкурсом.

Пројектни резултати:

1. Читалачки дневник ученици израђују током школске године уз помоћ учитеља, предметних наставника и библиотекара, васпитача, родитеља,  односно уз помоћ примерену узрасту;

2. Блог/ сајт или други (бесплатни) алат на тему – (Не)заборављено благо нашег краја;

3. Истраживање: Степен савладаности вештинама Читање и разумевање прочитаног и Писмено изражавање (школско/општинско/ окружно/републичко тестирање „Читалићи кликераши”);

4. Ћирилични фонтови;

5. Електронски часопис.

Чувар Читалачког ранца и домаћин Републичког такмичења и Међународне смотре:

ОШ „Вожд Карађорђе” Алексинац, Р. Србија

Суорганизатор: Библиотека „Вук Караџић“, Алексинац

Координатор свих активности: Ауторски тим „Читалића“

Школски тим ради пројекат Читалићи од 2015-2016. године када је школа узела учешће у такмичењу Читалићи-кликераши и на Републичкој смотри читалаштва, а на међународној смотри освојили смо 3. место за дневник читања (Милица Радивојевић, 6. разред). Пројекат је реализован и 2016/2017. и тада смо освојили 2. и 3. место на међународној смотри за дневник читања (Мина Стојанчев, 7. и Теодора Вучковић, 8. разред). Пошто међу ученицима има заинтересованих, сматрамо да пројекат треба да се реализује и надаље.

Школски тим:

Координатор: Снежана Савић

Сарадник координатора: Лидија Николић

 

 

 


Контакт информације

Основна школа Краљ Петар I

Адреса: Војводе Путника
18000 Ниш, Србија

Телефон/факс:
+381 18 290.004, 290.005
Е-пошта: kraljpetarnis@open.telekom.rs
Израда
POSITIVE IT & Media
Произведено у Србији

Valid XHTML and CSS.