Вести и обавештења

Конкурс за избор лога и слогана пројекта Променимо навике

Драги ученици, у току је конкурс за избор лога и слогана пројекта Променимо навике чији је циљ да подстакне буђење еколошке свести код ученика, као и успостављање навика које су неопходне за стварање чистије радне и животне средине. Своје слогане можете предати својим наставницама српског језика, а идејно решење за лого можете предати наставницима ликовне културе до 9.11.2018. године. Неколико најбољих радова ући ће у ужи избор, а затим ћете моћи да гласате за рад који вам се највише допада. Још информација о пројекту Променимо навике можете пронаћи на сајту нашег пројекта https://promenimonavike.weebly.com/.

Oвај школски пројекат плод је учешћа наше школе у пројекту "Школе за 21. век" у организацији British Council-a и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.


 
Списак изабраних уџбеника за I и V разред за 2018-2019.год.

Списак изабраних уџбеника налази се у прилогу.


 
Акција изградње летње учионице

АКЦИЈА ИЗГРАДЊЕ ЛЕТЊЕ УЧИОНИЦЕ

Школа „Краљ Петар I“ се обратила Фондацији Буди срећан у жељи да се укључи у заједничку акцију и прикупи средства за изградњу летње учионице, која би ученицима школе допринела да настава буде занимљивија и пријатнија, а самим тим школа би обезбедила боље услове за квалитетнију наставу и ваннаставне активности.

Позивамо све који су у могућности да помогну тако што ће послати СМС поруку 54 на 2407, као и уплатама на динарски и девизни рачун као и путем е-донирај, интернет плаћањем платним картицама из целог света.

Прималац: 2407

Текст поруке: 54

Цена СМС-а износи 200,00 динара. ПДВ се не наплаћује. У овом тренутку могућност слања СМС-а имају само корисници МТС и ТЕЛЕНОР мреже.

Динарски рачун: 160-487294-81

Девизни рачун: 00-540-0002389.5

IBAN:

RS3516005400002389595

ЗАЈЕДНО МОЖЕМО СВЕ!

 


 
Обавештење у вези Пројекта набавке уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа

У оквиру Пројекта Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа , школе су дужне да доставе Министарству просвете, науке и технолошког развоја до 19. марта 2018. године податке о:

- ученицима из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
- ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом (који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану);
- ученицима основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања.

Школама се као доказ о испуњености услова , до 14. 03. 2018. године , доставља следећа доументација:
- ученицима из социјално/материјално угрожених породица - (примаоце новчане социјалне помоћи, решење којим се утрвђује право на остваривање новчане социјалне помоћи;
За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својсву ученика, односно студента прилаже се за свако дете.

Да не би дошло до пропуста приликом прављења базе ученика који остварују право да конкуришу по неком од основа , родитељи су дужни да се до 14. 03. 2018. године јаве одељењском старешини ради евидентирања ученика и то:
- родитељи ученика  који су у породици треће или свако наредно рођено дете и похађају наставу у Основној школи „Краљ Петар I„ ;
- родитељи ученика  са сметњама у развоју и инвалидитетом, који основношколско образоање и васпситање стичу по индивидуалном образовном плану у Основној школи „Краљ Петар I„.

НАПОМЕНА: ДОКУМЕНТАЦИЈА  СЕ ДОСТАВЉА ОДЕЉЕНСКОМ СТАРЕШИНИ НАЈКАСНИЈЕ ДО 14. 03. 2018. ГОДИНЕ.
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА БУДУЋЕ ПРВАКЕ ДОСТАВЉА СЕ СЕКРЕТАРУ ШКОЛЕ НАЈКАСНИЈЕ ДО 14. 03. 2018. ГОДИНЕ.


 
Свечана додела ваучера ученицима генерације за похађање програма „Брзо читање са разумевањем и техникама памћења“

Читање је једна од најбитнијих активности савременог човека. Читањем спознајемо идеје, образујемо се, забављамо се. Убрзани темпо живота захтева да све обављамо на што бржи и ефикаснији начин. Читати и учити брже је могуће.

 

Дана, 30.06.2017.год. у просторијама Про-Менс центра одржана је свечана додела ваучера за похађање програма брзог читања (fast forward).

 

Ваучере су добили ђаци генерације који су показали највише резултате у протеклој школској години. Ђаци су из 20 основних нишких школа са којима је Про-Менс центар склопио протокол о сарадњи у мају месецу.

 

Добитница награде је и ученица генерације нашe школе, Исидора Гавриловић из одељења 8/2.

 


 

 


 

Архива

Home Вести Пројекти Школски математички сајт
Школски математички сајт
Пројекат Школски математички сајт

https://matematikazaosnovnuskolu.wordpress.com/

 

 

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

2.1. Формулисање  проблема

Замисао је да наставници математике сакупе сав материјал за наставу  који поседују, а који је настао као резултат вишегодишњег рада у настави, класификују га по различитим критеријумима  и учине га доступним ширем аудиторијуму, тј. свима, који су из било којих разлога, заинтересовани за све видове наставе математике у основној школи.  .

Истина је да се данас суочавамо са чињеницом да ученици све више времена проводе за рачунаром, као и да врло често траже одговоре на многа нејасна питања из градива, управо  на интернету. Осим тога колеге наставници такође често претражују  интернет да би дошли до дотаних садржаја који би им  могли  бити од користи за наставу. Осим увида у конкретне математичке садржаје, реализација  пројекта дирекно утиче и ширење информатичке писмености .

2.2 Циљна група:

Ученици, наставници, родитељи

2.3. Резиме  пројекта:

Пројекат реализују наставници математике школе “Краљ Петар I”. Они ће прикупити сав математички материјал  који поседују  а то могу бити:  мм презентације, калсификовани задаци који служе  за припрему за контролне и писмене задатке,  или за увежбавање неке наставне јединице или за припрему за такмичење...,прикази неких  добро осмишљених  часова – угледних часова, текстови и решења задатака који су били на такмичењима свих нивоа у претходним школским годинама, историјски подаци о значајним математичарима, занимљивости... Материјал мора бити класификован, затим   дигитализован  и на крају постављен  на странице веб сајта.

2.4. Учесници пројекта:

Наставници:

 1. Марина Стојановић
 2. Марина Стојић
 3. Татјана Радисављевић
 4. Мирјана Митић
 5. Зорана Симоновић

 

3. ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА

3. 1.     Општи и  специфични циљеви пројекта

Општи пројектни циљ:

Циљ овог пројекта је помоћ ученицима у савладавњу математичких садржаја, кроз  примену достигнућа информационих технологија, али и помоћ колегама да обогате своје колекције материјала за наставу математике као и да усвоје и примене неке добре примере из праксе.

Специфични циљеви

Подстицање и неговање истраживачког духа, креативности и ствралаштва код младих.

Повезивање стеченог знања и његова примена у различитим  предметима, као и повећање фонда знања.

Развијање технике претраживања, филтрирања, вредновања информација на интернету и њиховог избора и провере у складу с образовним критеријумима

 

4. ЗАДАЦИ:

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ:

 • Усвајање нових математичких знања
 • Утврђивање и провера већ стечених знања из предмета математика
 • развијање критичког и стваралачког мишљења,
 • коришћење релевантних извора информација.

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ:

 • развијање креативности ученичког изражавања,
 • повезивање  медијских садржаја.

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ:

 • развијање способноти за упоран и предан рад,
 • прецизност и систематичност у раду,
 • коришћење квалитетних извора информација,
 • формирање навике самоконтроле и критичког мишљења,
 • развијање медијске писмености.

 

5. НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА

5.1. Подела послова и временска динамика

 

6. АЛАТИ И ТЕХНОЛОГИЈА

Прикупљен материјал ће се обрадити у алатима за дигитализацију садржаја . Избор алата биће накнадно утврђен.


7. АКТИВНОСТИ У ОШ „Краљ Петар I“ КОЈЕ ЋЕ БИТИ РЕАЛИЗОВАНЕ  НА  ОСТВАРЕЊУ ОПШТЕГ ЦИЉА

 

8. ОДРЖИВОСТ ПРОЈЕКТА

Пројектне резултате је могуће користити континуирано у дугорочном временском раздобљу, као мултимедијални наставни материјал, за различите узрасте, када  план и програм одговарају садржајима постављеним на веб страници. Могуће је и наставити са прикупљањем адекватног материјала за наставу математике. Њихово постављање на веб страницу употпунило би дигиталну слику о овом не баш омиљеном предмету.


9. РИЗИЦИ

Да би пројекат био успешно реализован и приведен крају, потребна је добра подела задужења и максимално ангажовање свих учесника. У случају да неко од учесника буде спречен да, у краћем или дужем временском периоду, обави свој део посла тада ће остатак групе преузети те послове, или ће бити ангажовани нови учесници.