Вести и обавештења

Списак изабраних уџбеника за I и V разред за 2018-2019.год.

Списак изабраних уџбеника налази се у прилогу.


 
Акција изградње летње учионице

АКЦИЈА ИЗГРАДЊЕ ЛЕТЊЕ УЧИОНИЦЕ

Школа „Краљ Петар I“ се обратила Фондацији Буди срећан у жељи да се укључи у заједничку акцију и прикупи средства за изградњу летње учионице, која би ученицима школе допринела да настава буде занимљивија и пријатнија, а самим тим школа би обезбедила боље услове за квалитетнију наставу и ваннаставне активности.

Позивамо све који су у могућности да помогну тако што ће послати СМС поруку 54 на 2407, као и уплатама на динарски и девизни рачун као и путем е-донирај, интернет плаћањем платним картицама из целог света.

Прималац: 2407

Текст поруке: 54

Цена СМС-а износи 200,00 динара. ПДВ се не наплаћује. У овом тренутку могућност слања СМС-а имају само корисници МТС и ТЕЛЕНОР мреже.

Динарски рачун: 160-487294-81

Девизни рачун: 00-540-0002389.5

IBAN:

RS3516005400002389595

ЗАЈЕДНО МОЖЕМО СВЕ!

 


 
Обавештење у вези Пројекта набавке уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа

У оквиру Пројекта Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа , школе су дужне да доставе Министарству просвете, науке и технолошког развоја до 19. марта 2018. године податке о:

- ученицима из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
- ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом (који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану);
- ученицима основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања.

Школама се као доказ о испуњености услова , до 14. 03. 2018. године , доставља следећа доументација:
- ученицима из социјално/материјално угрожених породица - (примаоце новчане социјалне помоћи, решење којим се утрвђује право на остваривање новчане социјалне помоћи;
За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својсву ученика, односно студента прилаже се за свако дете.

Да не би дошло до пропуста приликом прављења базе ученика који остварују право да конкуришу по неком од основа , родитељи су дужни да се до 14. 03. 2018. године јаве одељењском старешини ради евидентирања ученика и то:
- родитељи ученика  који су у породици треће или свако наредно рођено дете и похађају наставу у Основној школи „Краљ Петар I„ ;
- родитељи ученика  са сметњама у развоју и инвалидитетом, који основношколско образоање и васпситање стичу по индивидуалном образовном плану у Основној школи „Краљ Петар I„.

НАПОМЕНА: ДОКУМЕНТАЦИЈА  СЕ ДОСТАВЉА ОДЕЉЕНСКОМ СТАРЕШИНИ НАЈКАСНИЈЕ ДО 14. 03. 2018. ГОДИНЕ.
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА БУДУЋЕ ПРВАКЕ ДОСТАВЉА СЕ СЕКРЕТАРУ ШКОЛЕ НАЈКАСНИЈЕ ДО 14. 03. 2018. ГОДИНЕ.


 
Свечана додела ваучера ученицима генерације за похађање програма „Брзо читање са разумевањем и техникама памћења“

Читање је једна од најбитнијих активности савременог човека. Читањем спознајемо идеје, образујемо се, забављамо се. Убрзани темпо живота захтева да све обављамо на што бржи и ефикаснији начин. Читати и учити брже је могуће.

 

Дана, 30.06.2017.год. у просторијама Про-Менс центра одржана је свечана додела ваучера за похађање програма брзог читања (fast forward).

 

Ваучере су добили ђаци генерације који су показали највише резултате у протеклој школској години. Ђаци су из 20 основних нишких школа са којима је Про-Менс центар склопио протокол о сарадњи у мају месецу.

 

Добитница награде је и ученица генерације нашe школе, Исидора Гавриловић из одељења 8/2.

 


 

 


 
Обавештење за ученике и родитеље 6. разреда

Полагање теста језичких способности (енглески језик) за улазак у двојезично одељење

УТОРАК   06.06. 2017 У 1100 - ПИСМЕНИ

СРЕДА     07.06. 2017 У 1100 - УСМЕНИ


 

Архива

Home Вести Седнице Школски одбор
Седнице Школског одбора
Седница Школског одбора 12.9.2018.год.

На основу члана 15. Пословника о раду Школског одбора број: 199/61-2018-04  oд  07. 02. 2018.  године, сазивам седницу Школског одбора која ће се одржати 12. 09. 2018.  године  са почетком у 18,30  часова.
За седницу предлажем следећи :


ДНЕВНИ РЕД


1.Усвајање записника са претходне  седнице Школског одбора,
2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе –Извештај о реализацији Годишњег  плана рада за школску 2017/18. годину
3. Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора у школској 2017/18. Години
4. Именовање чланова Стручног актива за развојно планирање
5. Предлагање представника Школског одбора у:
- Тим за самовредновање из реда локалне самоуправе;
- Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе из реда локалне самоуправе
-Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва из реда локалне самоуправе
6. Разматрање предлога и доношење Годишњег плана рада за  школску 2018/19. годину
7. Разматрање и усвајање Извештаја о успеху и дисциплини ученика на крају школске 2017/18. године
8. Доношење Плана стручног усавршавања запослених
9. Разнопредседник Школског одбора
Невена Станишић

 
Седница Школског одбора 29.6.2018. године

На основу члана 15. Пословника о раду Школског одбора број: 199/61-2018-04  oд  07. 02. 2018.  године, сазивам  67. седницу Школског одбора која ће се одржати 29. 06. 2018.  године  са почетком у 15  часова.
За седницу предлажем следећи :


ДНЕВНИ РЕД1.Усвајање записника са претходне  седнице Школског одбора,
2. Решење и именовању директора школе
3. Извештај о остваривању Плана стручног усавршавања
4. Извештај о успеху и дисциплини ученика у школској 2017/18. години
5. Извештај са завршног испита школске 2017/18. године
6. Извештај о реализацији наставе у природи у школској 2017/18. години
7.Програм излета, екскурзија и наставе у природи у школској 2018/19. години
8. Школски програм
9. Сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова
10. Разнопретседник Школског одбора
Невена Станишић

 
Извод из записника са седнице школског одбора 16.04.2018год.

Извод из записника са седнице школског одбора

 
Седница Школског одбора 16.04.2018.год.

На основу члана 15. Пословника о раду Школског одбора број: 199/61-2018-04  oд  07. 02. 2018.  године, сазивам  65. седницу Школског одбора која ће се одржати 16. 04. 2018.  године  са почетком у 19  часова.
За седницу предлажем следећи :


ДНЕВНИ РЕД1.    Усвајање записника са претходне  седнице Школског одбора,
2.    Извештај Комисије за избор директора о спроведеном поступку за избор директора;
3.    Представљање кандидата и разговор са кандидатом за директора Школе;
4.    Доношење одлуке о предлогу за избор директора Школе;
5.    Разно.


председник Школског одбора
Невена Станишић

 
Седница Школског одбора 30.3.2018.год.

На основу члана 15. Пословника о раду Школског одбора број: 199/61-2018-04  oд  07. 02. 2018.  године, сазивам  64. седницу Школског одбора која ће се одржати 30. 03. 2018.  године  са почетком у 19  часова.
За седницу предлажем следећи :


ДНЕВНИ РЕД


1. Усвајање записника са претходне седнице Школског одбора,
2. Утврђивање предлога Правилника о  остваривању и  заштити права деце и ученика у Школи,
3. Доношења Правилника Правилника о остваривању и  заштити права деце и ученика у Школи,
4. Утврђивање предлога Правилника о похваљивању, награђивању и избору ученика генерације,
5. Доношење Правилника о похвањивању, награђивању и избору ученика генерације,
6. Уређивање предлога Правилника о организацији рада Школе
7. Доношење Правилника о организацији рада Школе;
8. Доношење одлуке по иницијативи за увођење   изборног програма- други страни језик – руски језик;
9. Разно.председник Школског одбора
Невена Станишић

 


Контакт информације

Основна школа Краљ Петар I

Адреса: Војводе Путника
18000 Ниш, Србија

Телефон/факс:
+381 18 290.004, 290.005
Е-пошта: kraljpetarnis@open.telekom.rs
Израда
POSITIVE IT & Media
Произведено у Србији

Valid XHTML and CSS.