Вести и обавештења

Гласање за лого и слоган пројекта Променимо навике

Драги ученици, у току је гласање ученика за лого и слоган пројекта Променимо навике чији је циљ да подстакне буђење еколошке свести код ученика, као и успостављање навика које су неопходне за стварање чистије радне и животне средине. Гласање је на сајту нашег пројекта https://promenimonavike.weebly.com/.

Oвај школски пројекат плод је учешћа наше школе у пројекту "Школе за 21. век" у организацији British Council-a и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.


 
Списак изабраних уџбеника за I и V разред за 2018-2019.год.

Списак изабраних уџбеника налази се у прилогу.


 
Акција изградње летње учионице

АКЦИЈА ИЗГРАДЊЕ ЛЕТЊЕ УЧИОНИЦЕ

Школа „Краљ Петар I“ се обратила Фондацији Буди срећан у жељи да се укључи у заједничку акцију и прикупи средства за изградњу летње учионице, која би ученицима школе допринела да настава буде занимљивија и пријатнија, а самим тим школа би обезбедила боље услове за квалитетнију наставу и ваннаставне активности.

Позивамо све који су у могућности да помогну тако што ће послати СМС поруку 54 на 2407, као и уплатама на динарски и девизни рачун као и путем е-донирај, интернет плаћањем платним картицама из целог света.

Прималац: 2407

Текст поруке: 54

Цена СМС-а износи 200,00 динара. ПДВ се не наплаћује. У овом тренутку могућност слања СМС-а имају само корисници МТС и ТЕЛЕНОР мреже.

Динарски рачун: 160-487294-81

Девизни рачун: 00-540-0002389.5

IBAN:

RS3516005400002389595

ЗАЈЕДНО МОЖЕМО СВЕ!

 


 
Обавештење у вези Пројекта набавке уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа

У оквиру Пројекта Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа , школе су дужне да доставе Министарству просвете, науке и технолошког развоја до 19. марта 2018. године податке о:

- ученицима из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
- ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом (који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану);
- ученицима основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања.

Школама се као доказ о испуњености услова , до 14. 03. 2018. године , доставља следећа доументација:
- ученицима из социјално/материјално угрожених породица - (примаоце новчане социјалне помоћи, решење којим се утрвђује право на остваривање новчане социјалне помоћи;
За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својсву ученика, односно студента прилаже се за свако дете.

Да не би дошло до пропуста приликом прављења базе ученика који остварују право да конкуришу по неком од основа , родитељи су дужни да се до 14. 03. 2018. године јаве одељењском старешини ради евидентирања ученика и то:
- родитељи ученика  који су у породици треће или свако наредно рођено дете и похађају наставу у Основној школи „Краљ Петар I„ ;
- родитељи ученика  са сметњама у развоју и инвалидитетом, који основношколско образоање и васпситање стичу по индивидуалном образовном плану у Основној школи „Краљ Петар I„.

НАПОМЕНА: ДОКУМЕНТАЦИЈА  СЕ ДОСТАВЉА ОДЕЉЕНСКОМ СТАРЕШИНИ НАЈКАСНИЈЕ ДО 14. 03. 2018. ГОДИНЕ.
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА БУДУЋЕ ПРВАКЕ ДОСТАВЉА СЕ СЕКРЕТАРУ ШКОЛЕ НАЈКАСНИЈЕ ДО 14. 03. 2018. ГОДИНЕ.


 
Свечана додела ваучера ученицима генерације за похађање програма „Брзо читање са разумевањем и техникама памћења“

Читање је једна од најбитнијих активности савременог човека. Читањем спознајемо идеје, образујемо се, забављамо се. Убрзани темпо живота захтева да све обављамо на што бржи и ефикаснији начин. Читати и учити брже је могуће.

 

Дана, 30.06.2017.год. у просторијама Про-Менс центра одржана је свечана додела ваучера за похађање програма брзог читања (fast forward).

 

Ваучере су добили ђаци генерације који су показали највише резултате у протеклој школској години. Ђаци су из 20 основних нишких школа са којима је Про-Менс центар склопио протокол о сарадњи у мају месецу.

 

Добитница награде је и ученица генерације нашe школе, Исидора Гавриловић из одељења 8/2.

 


 

 


 

Архива

Home Вести Седнице Школски одбор
Седнице Школског одбора
Седница Школског одбора 3.12.2018.год.

На основу члана 15. Пословника о раду Школског одбора број: 199/61-2018-04  oд  07. 02. 2018.  године, сазивам  Kонститутивну седницу Школског одбора која ће се одржати 03. 12. 2018.  године  са почетком у 18  часова.
За седницу предлажем следећи :


ДНЕВНИ РЕД


1. Конституисање Школског одбора;
2. Избор председника Школског одбора, заменика председника Школског одбора и записничара/заменика засписничара;
3. Усвајање записника са претходних  седница Школског одбора ;
4. Разматрање Извештаја о успеху и дисциплини ученика на крају првог тромесечја у школској 2018/19. години;
5. Предлагање чланова Школског одбора  из реда представника локалне самоуправе у:
- Стручни Актив за развојно планирање,
- Тим за самовредновање рада Школе,
- Тим за развој међупредметних компетенција ,
-Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе,
6. Доношење Измена Годишњег плана рада школе за школску 2018/19. годину;
7. Одлучивање о Анексу Уговора о регулисању међусобних права и обавеза директора Школе;
8. Давање сагланости на износ средстава прикупљених од родитеља и одлучивање о коришћењу средстава прикупљених од родитеља на предлог Савета родитеља ;
9. Разно.


За Школски одбор,
Гордана Јанковић

 
Седница Школског одбора 31.10.2018.год.

На основу члана 15. Пословника о раду Школског одбора број: 199/61-2018-04  oд  07. 02. 2018.  године, сазивам седницу Школског одбора која ће се одржати 31. 10. 2018.  године  са почетком у 18  часова.
За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД1.Усвајање записника са претходне  седнице Школског одбора,
2. Измене и допуне Статута
3. Правилник о видео надзору
4. Oдлука о издавању сале за 2019.годину
5. Разнопредседник Школског одбора
Невена Станишић

 
Седница Школског одбора 12.9.2018.год.

На основу члана 15. Пословника о раду Школског одбора број: 199/61-2018-04  oд  07. 02. 2018.  године, сазивам седницу Школског одбора која ће се одржати 12. 09. 2018.  године  са почетком у 18,30  часова.
За седницу предлажем следећи :


ДНЕВНИ РЕД


1.Усвајање записника са претходне  седнице Школског одбора,
2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе –Извештај о реализацији Годишњег  плана рада за школску 2017/18. годину
3. Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора у школској 2017/18. Години
4. Именовање чланова Стручног актива за развојно планирање
5. Предлагање представника Школског одбора у:
- Тим за самовредновање из реда локалне самоуправе;
- Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе из реда локалне самоуправе
-Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва из реда локалне самоуправе
6. Разматрање предлога и доношење Годишњег плана рада за  школску 2018/19. годину
7. Разматрање и усвајање Извештаја о успеху и дисциплини ученика на крају школске 2017/18. године
8. Доношење Плана стручног усавршавања запослених
9. Разнопредседник Школског одбора
Невена Станишић

 
Седница Школског одбора 29.6.2018. године

На основу члана 15. Пословника о раду Школског одбора број: 199/61-2018-04  oд  07. 02. 2018.  године, сазивам  67. седницу Школског одбора која ће се одржати 29. 06. 2018.  године  са почетком у 15  часова.
За седницу предлажем следећи :


ДНЕВНИ РЕД1.Усвајање записника са претходне  седнице Школског одбора,
2. Решење и именовању директора школе
3. Извештај о остваривању Плана стручног усавршавања
4. Извештај о успеху и дисциплини ученика у школској 2017/18. години
5. Извештај са завршног испита школске 2017/18. године
6. Извештај о реализацији наставе у природи у школској 2017/18. години
7.Програм излета, екскурзија и наставе у природи у школској 2018/19. години
8. Школски програм
9. Сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова
10. Разнопретседник Школског одбора
Невена Станишић

 
Извод из записника са седнице школског одбора 16.04.2018год.

Извод из записника са седнице школског одбора

 
«ПочетакПретходна12СледећаКрај»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Контакт информације

Основна школа Краљ Петар I

Адреса: Војводе Путника
18000 Ниш, Србија

Телефон/факс:
+381 18 290.004, 290.005
Е-пошта: kraljpetarnis@open.telekom.rs
Израда
POSITIVE IT & Media
Произведено у Србији

Valid XHTML and CSS.