Вести и обавештења

Гласање за лого и слоган пројекта Променимо навике

Драги ученици, у току је гласање ученика за лого и слоган пројекта Променимо навике чији је циљ да подстакне буђење еколошке свести код ученика, као и успостављање навика које су неопходне за стварање чистије радне и животне средине. Гласање је на сајту нашег пројекта https://promenimonavike.weebly.com/.

Oвај школски пројекат плод је учешћа наше школе у пројекту "Школе за 21. век" у организацији British Council-a и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.


 
Списак изабраних уџбеника за I и V разред за 2018-2019.год.

Списак изабраних уџбеника налази се у прилогу.


 
Акција изградње летње учионице

АКЦИЈА ИЗГРАДЊЕ ЛЕТЊЕ УЧИОНИЦЕ

Школа „Краљ Петар I“ се обратила Фондацији Буди срећан у жељи да се укључи у заједничку акцију и прикупи средства за изградњу летње учионице, која би ученицима школе допринела да настава буде занимљивија и пријатнија, а самим тим школа би обезбедила боље услове за квалитетнију наставу и ваннаставне активности.

Позивамо све који су у могућности да помогну тако што ће послати СМС поруку 54 на 2407, као и уплатама на динарски и девизни рачун као и путем е-донирај, интернет плаћањем платним картицама из целог света.

Прималац: 2407

Текст поруке: 54

Цена СМС-а износи 200,00 динара. ПДВ се не наплаћује. У овом тренутку могућност слања СМС-а имају само корисници МТС и ТЕЛЕНОР мреже.

Динарски рачун: 160-487294-81

Девизни рачун: 00-540-0002389.5

IBAN:

RS3516005400002389595

ЗАЈЕДНО МОЖЕМО СВЕ!

 


 
Обавештење у вези Пројекта набавке уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа

У оквиру Пројекта Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа , школе су дужне да доставе Министарству просвете, науке и технолошког развоја до 19. марта 2018. године податке о:

- ученицима из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
- ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом (који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану);
- ученицима основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања.

Школама се као доказ о испуњености услова , до 14. 03. 2018. године , доставља следећа доументација:
- ученицима из социјално/материјално угрожених породица - (примаоце новчане социјалне помоћи, решење којим се утрвђује право на остваривање новчане социјалне помоћи;
За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својсву ученика, односно студента прилаже се за свако дете.

Да не би дошло до пропуста приликом прављења базе ученика који остварују право да конкуришу по неком од основа , родитељи су дужни да се до 14. 03. 2018. године јаве одељењском старешини ради евидентирања ученика и то:
- родитељи ученика  који су у породици треће или свако наредно рођено дете и похађају наставу у Основној школи „Краљ Петар I„ ;
- родитељи ученика  са сметњама у развоју и инвалидитетом, који основношколско образоање и васпситање стичу по индивидуалном образовном плану у Основној школи „Краљ Петар I„.

НАПОМЕНА: ДОКУМЕНТАЦИЈА  СЕ ДОСТАВЉА ОДЕЉЕНСКОМ СТАРЕШИНИ НАЈКАСНИЈЕ ДО 14. 03. 2018. ГОДИНЕ.
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА БУДУЋЕ ПРВАКЕ ДОСТАВЉА СЕ СЕКРЕТАРУ ШКОЛЕ НАЈКАСНИЈЕ ДО 14. 03. 2018. ГОДИНЕ.


 
Свечана додела ваучера ученицима генерације за похађање програма „Брзо читање са разумевањем и техникама памћења“

Читање је једна од најбитнијих активности савременог човека. Читањем спознајемо идеје, образујемо се, забављамо се. Убрзани темпо живота захтева да све обављамо на што бржи и ефикаснији начин. Читати и учити брже је могуће.

 

Дана, 30.06.2017.год. у просторијама Про-Менс центра одржана је свечана додела ваучера за похађање програма брзог читања (fast forward).

 

Ваучере су добили ђаци генерације који су показали највише резултате у протеклој школској години. Ђаци су из 20 основних нишких школа са којима је Про-Менс центар склопио протокол о сарадњи у мају месецу.

 

Добитница награде је и ученица генерације нашe школе, Исидора Гавриловић из одељења 8/2.

 


 

 


 

Архива

Home Ученици Ученички парламент План рада ученичког парламента
План рада ученичког парламента

Активности

Време

1. Избор представника одељења седмог и осмог разреда

2. Конституисање Ученичког парламента

3. Избор руководства Ученичког парламента

Септембар

1. Упознавање чланова Парламента са законским оквиром деловања парламента, са правима и дужностима чланова; упознавање са нормативним актима школе (Статут; Програм рада школе); Законом о основама система (део који се односи на ученике); Правилником о понашању ученика; Пословником о раду парламента и сл.

2. Израда и усвајање Програма рада Ученичког парламента у овој школској години

Oктобар

1. Проблеми у школском животу и дискусија на тему побољшања услова школског живота и промоције учтивог понашања

2. Промовисање добрих примера из школског живота

Oктобар

1. Класификациони период (представници Парламента присуствују седницама одељењских већа)

2. Хуманитарне акције, предлози, спровођење

3. Међународни дан толеранције

4. Светски дан деце

5. Дан Конвенције о правима детета

Новембар

1. Болести зависности - Дан борбе против сиде - трибина

2. Новогодишња журка

3. Класификациони период (представници Парламента присуствују седницама одељењских већа)

Децембар

1. Прослава дана Светог Саве

Јануар

1. Избор уџбеника за школску 2015/2016. годину

2. Дан заљубљених - обележавање

Фебруар

1. Обележавање Светског дана воде

2. Класификациони период (представници Парламента присуствују седницама одељењских већа)

Март-април

1. Светски дан здравља - обележавање

2. Професионална оријентација - представљање средњих школа

Април

1. Избор Ученика Генерације

2. Другарско вече

3. Професионална оријентација – трибина

4. Класификациони период (представници Парламента присуствују седницама одељењских већа)

Мај

1. Прослава Дана школе

2. Дискусија о завршном испиту

3. Анализа рада Ученичког парламента - Извештај о раду

Јун

- Сарадња са Младим амбасадорима културе

- Чланови Парламента као вршњачки едукатори - преношење искустава у своје одељење; покретање акција на нивоу одељења

- Културно - забавни живот ученика - осмишљавање активности

- Сарадња са управом школе; понашање ученика; испуњавање обавеза ученика

- Предлози за осавремењивањ наставе

Током године

 

Ученички парламент ће на првој конститутивној седници изабрати своје представнике, председника и заменика председника Ученичког парламента, члана Тима за самовредновање, члана тима за ШРП и два члана који ће присуствовати седницама Школског одбора.

 

 

Координатор Ученичког парламента:

Анита Спасић

 

Контакт информације

Основна школа Краљ Петар I

Адреса: Војводе Путника
18000 Ниш, Србија

Телефон/факс:
+381 18 290.004, 290.005
Е-пошта: kraljpetarnis@open.telekom.rs
Израда
POSITIVE IT & Media
Произведено у Србији

Valid XHTML and CSS.